Velike zveri - poslednji divovi

Trenutno se ne emituje Viasat Nature

Biolog, Patrik Eri sledi najveće životinje na planeti kako bi ustanovio zbog čega je veličina bitna, u životinjskom svetu, i na koji način je mega fauna značajna za zdravlje planete.