Dnevnik katastrofa iz 2016.

Sledeća epizoda
00:20 Pon Apr 22
2016, France

2016. godina obeležena je prirodnim katastrofama uzrokovanim vremenom - suše, požari, poplave, tajfuni, uragani i neuobičajen broj seizmičkih preokreta.