Dnevnik katastrofa iz 2016.

Sledeća epizoda
20:45 Pet Nov 15
2016, France

2016. godina obeležena je prirodnim katastrofama uzrokovanim vremenom - suše, požari, poplave, tajfuni, uragani i neuobičajen broj seizmičkih preokreta.