Snimanje Velikog koralnog grebena Dejvida Atenboroua

Trenutno se ne emituje Viasat Nature

Skoro 60 godina nakon svoje prve posete Velikom Koralnom Grebenu, Dejvid Atenborou kreće na put otkrovenja da shvati kako je Greben nastao i sretne životinje koje ga zovu domom.